Profil

Proje Tasarım Grubu

Modül-Art Mimar H. Yalçın KEZER Atölyesi'nde mimarlığın her dalında tasarım yapılmakla birlikte, son dönem çalışmalarında kentsel tasarım alanları, otel yapıları ve turizm amaçlı yapılar üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Modül-Art Tasarım Grubu:

H. Yalçın KEZER
(Mimar-E.Ü.M.B.F.M.M.Y.O. / 1973)

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Üyesi
Serbest Mimarlar Derneği Üyesi


Umut Genç
(Mimar-Yaşar Üni./2010)

Serkan Borazan
(Mimar-D.E.Ü./2013)

Emre Özdemir
(Mimar-İzmir Ekonomi Üni./2014)